W niniejszym dziale przedstawiamy obiwiązki zamwiającego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tekstem.

1. Zamawiający potwierdzając zamówienie przesyła dane fakturowe, osobę zamawiającą, telefon kontaktowy oraz adres mailowy do korespondencji. Jeżeli adres do dostawy towaru jest inny niż fakturowy, zamawiający zobowiązany jest do określenia tego w dniu zamówienia, w przeciwnym razie nie gwarantujemy dostawy na właściwy adres.

2. Po przesłaniu zamówienia ekogratis.pl przesyła zamawiającemu wizualizacje umiejscowienia nadruków oraz fakturę proforma.

3. Termin realizacji liczony jest od kolejnego dnia roboczego, licząc od dnia akceptacji wizualizacji oraz otrzymania płatności faktury proforma.

4. Akceptacja wizualizacji oznacza merytoryczne zatwierdzenie projektu, z tą chwilą odpowiedzialność za treść znakowania przechodzi na zamawiającego. Prosimy o dokładne sprawdzanie wszelkich szczegółów znakowania w szczególności napisów, symboli, kolorów znakowania oraz wymiarów. Po zatwierdzeniu wizualizacji przez zamawiającego firma ekogratis.pl nie będzie uwzględniała reklamacji z powodu błędów merytorycznych.

Informujemy, że za treści niedozwolone prawem, obraźliwe etc. odpowiada zamawiający.

5. Realizacja zamówienia przebiega zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami.

6. Dostawa towaru transportem własnym lub kurierem realizowana jest na adres fakturowy lub inny pod warunkiem wzkazania go w momecie zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia towaru w momecie przekazywania przez kuriera, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń zamawiający ma obowiązek sporządzić z dostawcą protokół szkodowy, który będzie podstawą do reklamacji dostawy.

7. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia jakości towaru. Zamawiający ma 10dni roboczych, licząc od dnia dostawy na wszelkie reklamacje ilościowe lub jakościowe, po tym terminie reklamacje lub zażalenia nie będą uwzględniane.

8. Zamawiający otrzymuje fakturę vat jako potwierdzenie zamówienia. 

9. Współpracujemy wyłączenie z firmami i instytucjami